Иди, учи и се върни!

BG_tuk-tam_blau.png
 

Фондът за Стипендии

“Иди, учи и се върни” на Тук-Там , подкрепя мотивирани българи да продължат образованието си в чужд университет и след това да се реализират в България. Бяхме “там” да учим и да черпим опит, а сега сме “тук” и влагаме наученото в България. Създадохме Фонда за стипендии, за да дадем възможност на още таланти да отидат, да учат и да се върнат в България.

По инициатива на алумни от 91 НЕГ, през 2018 бе дадена първата стипендия за бакалавърска степен на ученик от Вашето училище. Сега е Ваш ред!

 
 

Условия за кандидатстване за стипендията на Тук-Там и алумни на 91 НЕГ

 

За да вземете участие в конкурса, трябва да отговаряте на следните условия:

 • Предстои ви завършване на 91 НЕГ през 2019

 • Ще кандидатствате за бакалавърската степен с начало зимен семестър 2019/2020

 • Предимство ще бъде дадено на тези, за които стипендията ще бъде от решаващо значение. Тук-Там има право да поиска извлечение от НАП за доходите на родителите

TuktamBGblue_line.png
 

Права и задължения на стипендианта

По време на програмата си в чуждестранния университет стипендиантът ще информира “Тук-Там” за хода на следването си в ежемесечни срещи с представител на екипа.

 • Стипендията ще бъде изплатена на три транша - 50% преди заминаването, 30% в началото на втората година и 20% в началото на третата година.

 • Необходимо условие за получаване на следващия транш е успешното завършване на годината.

Освен финансовата подкрепа и възможността да получи образование в чуждестранен университет, стипендиантът ще бъде подкрепян от Тук-Там и алумните на НЕГ за бъдещото си професионално развитие, ще бъде популяризиран сред нашите контакти и ще стане част от нашата общност на млади професионалисти с опит или образование в чужбина.

 

 

Документи

За да кандидатствате, ще трябва да попълните и да изпратите
(1) формуляр, в който да разкажете за себе си и да опишете мотивацията си,
(2) планиран бюджет на разходите си по време на следването. Името на документа трябва да бъде оформено по следния начин IvanIvanov_FundTT_Budget и да бъде изпратен на fund@tuk-tam.bg до 23:59 на 13 януари 2019.

Примерни въпроси, на които ще трябва да отговорите във формуляра:

 • Защо искам да уча тази специалност в този университет?

 • Защо искам да съм стипендиант на Тук-Там и алумни на 91 НЕГ?

Тук-Там си запазва правото да поиска документ за доходите на родителите и кореспонденция с университета, която да доказва приема (до 30 август 2019). След завръщането си в България стипендиантът ще трябва да предостави документи, удостоверяващи успешното завършване на обучението и наемането на работа.

TuktamBGblue_linie_recht.png
 

Критерии

Целта на фонда за стипендии е да подпомогне хора, които имат желанието и амбициите да променят България. Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите, са:

 • Мотивация за получаване на стипендията

 • Участие в извънкласни дейности

 • Финансов фактор

 • Ясни цели

При кандидати с еднакъв резултат ще бъде взет под внимание и среден успех.

 
 

Процес за кандидатстване

През 2019 конкурсът ще се проведе в три етапа:

 
TukTamIcon1.png

 до 13.1.19

Кандидатстване с формуляр и планиран бюджет. 

TukTamIcon2.png

 до 19.1.19

Одобрените кандидати ще трябва да запишат видео с дължина до 3 минути на тема “Къде си представяш, че ще бъдеш след 5 години и как ще стигнеш дотам?”. 

TukTamIcon3.png

25.1.19 

Индивидуално интервю с комисията.

TukTamIcon4.png

 28.1.19

Обявяване на стипендианта/ката.

TukTamIcon5.png

 7/8.2019

След получаване на потвърждение за прием в университета, ще бъде подписан договор и ще бъде преведен първият транш на стипендията, от общо три.

 
TuktamBGblue.png
 

Защо ти?

България има нужда от млади лидери с богат опит и желание да работят в страната си. Тази стипендия ще ти дадете възможност да придобиеш безценен опит от живота в друга държава, да създадеш много нови контакти и да развиеш умения, които да ти помогнат да се реализираш успешно в България.