Въпроси относно даренията

 

Въпрос 1

Не искам/мога да ползвам PayPal или кредитна карта. Мога ли да даря по друг начин?
Може да се дари и с директен банков превод:

IBAN: BG08PRCB92301036773110
BIC: PRCBBGSF
Получател: Сдружение “Тук-Там”
Основание: Дарение за От Немската за Немската (думата ДАРЕНИЕ е важна да присъства в основанието за превода от данъчна гледна точка)

 

 

Въпрос 2

Мога ли да получа удостоверение за направено дарение?
Разбира се. Свържете се с нас с помощта на контакт-формуляра.

 

 

Въпрос 3

Какво става ако не се събере цялата сума?
Стипендията ще бъде намалена. Всичко, което сме събрали ще бъде дадено като стипендия.

 

 

Въпрос 4

Какво става ако се събере по-голяма сума?
Надяваме се да имаме този "проблем". В зависимост, колко по-голяма е събраната сума има два сценария:
- ако съберем над 10 и под 11 хиляди лева: Тогава сумата над 10.000лв. е за Тук-Там. Тези пари ще покрият (една малка част) от разходите за предоставянето на нужната за стипендията инфраструктура.
Пример: Събираме 10.537 лв. От тях 10.000лв са за стипендията; 537лв са за Тук-Там.
- ако съберем над 11.000лв. Тогава ще имаме 10.000лв за стипендита и 1.000лв за Тук-Там. Цялата сума над 11.000лв ще бъде дадена на втория в списъка за стипендията.
Пример: Събираме 12.500лв. От тях 10.000лв са за стипендията; 1.000лв са за Тук-Там; останалите 1.500лв са за втория в списъка за стипендията.

 
 
 

Въпроси относно стипендията

 

Въпрос 1

Какво ще се случи, ако стипендиантът не се върне в България след успешното си завършване?
Между стипендианта и “Тук-Там” се подписва договор за отпускане на стипендия със задължителното условие той/тя да се върне до 2 години след завършването на бакалавърската си степен. В този период може да работи и/или да продължи обучението си с магистратура. Ако стипендиантът реши да остане в чужбина след този срок, ще трябва да върне получената стипендия (+ стандартни лихви), за да можем да я предоставим на някой друг.

 

 

Въпрос 2

Какво ще се случи, ако стипендиантът смени специалността, без да завърши обучението, за което е получил стипендия?
В този случай стипендиантът
(1) Няма да получи следващите траншове
(2) Ще трябва да върне сумата, която е получил до този момент (+ стандартни лихви) в срок от до 3 години от смяната на специалността, за да можем да я предоставим на някой друг.

 

 

Въпрос 3

Кои занимания попадат в "участие в извънкласни занимания"?
Искаме да добием по-добра представа за потенциалните стипендианти и техните интереси. Разкажете ни за важните за Вас занимания извън задължителните училищни часове. Това може да бъде спорт, музика, доброволчество, писане или друго хоби, а също така работа или грижи за свои роднини. Разкажете ни и за постиженията, свързани с тях - олимпиади, състезания, конкурси, концерти или други признания.