Николай

 
НиколайБошнаков.jpeg

1. Кратко представяне

Казвам се Николай Бошнаков, на 19 г. съм и току-що се дипломирах от 91 НЕГ „Проф. К. Гълъбов“. Като млад човек с активна гражданска позиция, намирам че най-добрият начин за личностно усъвършенстване е комбинирането на предимствата, които дават обучението в училище и участието в различни инициативи – част от неформалното образование и обучение. През последните години натрупах опит от участия в множество индивидуални и екипни проекти – както в България, така и в чужбина (по Програма „Еразъм+“). Участвайки във всички тези инициативи, съм се старал да представям моето училище (91 НЕГ) по най-добрия начин, укрепвайки неговия престиж и добро име. Извън учебните си задължения се интересувам горещо от шахмат и тенис, обичам да чета интересни книги и да се срещам с приятели.

2. Защо кандидатствах за стипендията

Мотивацията ми за кандидатстване за стипендията на „Тук-Там“ и 91 НЕГ е свързана с дългосрочните ми цели за професионално развитие в България. Смятам, че получаването на тази стипендия ще ми осигури значима подкрепа и стимул за придобиване на знания и развитие на умения и компетенции в престижен университет с обучение на немски език. Стипендията ще ми даде свобода да фокусирам вниманието си върху учебната си дейност, без да се налага да отделям значително време за работа. с която да се издържам.

3. Какво избрах да уча, къде и защо?

Избрах да изучавам право в Университета на Виена (един от най-старите университети в Европа, с доказан престиж в областта на юридическите науки) от учебната 2019-2020 г. По-конкретно съм се ориентирал към екологичното право като насока, в която искам да се специализирам и да се развивам професионално. Намирам за особено важно укрепването на българската правна система именно с оглед на екологическите разпоредби, които да дадат нормативната база за съхраняване на българската природа. Във връзка с това, стипендията ще бъде от решаващо значение за бъдещото ми професионално и личностно развитие – интересите ми са свързани с намирането на решения за редица актуални проблеми, свързани с глобалните климатични промени, защитата на околната среда (въздух, вода, биоразнообразие) и съхраняването на природните ресурси за бъдещите поколения в нашата страна.

4. Защо искам да се върна в България?

Желая да специализирам европейско право на околната среда, тъй като смятам, че българската държава има нужда от такива специалисти, които да хармонизират нормотворчеството в областта на околната среда с европейските и световни стандарти в тази сфера. Свидетели сме, че решаването на проблемите за опазването на околната среда в България се случват чрез протести и обществен натиск, но обикновено тези мерки не дават устойчив резултат. Смятам, че трансформацията на правната система в България трябва да бъде съобразена с актуалните европейски регулации -особено в екологичното право. Вярвам, че бъдещото ми образование и изградени компетенции в тази област могат да дадат значим принос за решаването на множеството проблеми в екологичното правораздаване в нашата страна. За мен опазването на околната среда е кауза, която следва да бъде реализирана не просто с ентусиазъм, а с професионализъм и отдаденост.

5. С какво мисля, че впечатлих журито?

Вярвам, че журито се убеди в някои мои качества – добросъвестност, оптимизъм, вдъхновение и фокус върху значимите детайли. Уповавам се на собствените си възможности, но залагам и на работата в екип – надявам се, че съм успял да покажа това важно за мен качество: аз съм екипен играч, на когото винаги може да се разчита!

6. Защо бих посъветвал и други да кандидатстват за стипендия "Иди, учи и се върни"?

Радвам се, че вече съм част от общността на стипендиантите на фондация „Тук-там“ и бих посъветвал възпитаниците на 91 НЕГ да опитат да се включат в тази общност – съмишленици, чиито мечти, надежди и усилия са фокусирани върху бъдещето на България. Освен финансовата помощ, особено важно е установяването на ценни контакти с други стипендианти и експерти на фондацията, имащи пряк опит от следването в чужбина – със своето менторство и подкрепа те ни дават възможност по-лесно да преминем през редица предизвикателства на трудната адаптация при обучението в чужбина.

 
 

Гледайте приемното видео на Николай.

 
 
 
Atanas Zaprianov